30 تیر, 1398

سازندگی

  #هموطن_تنهاتون_نمیزاریم.جمع آوری کمک های مردمی به سیل زدگان استان گلستاناقلام شامل پتو،کنسرو،خشکبار،لباس گرم نو،آب معدنی،وجه نقد جهت ارائه ی کمک های خود به چادر واقع در میدان ۱۷ شهریور…
  تهیه وتوزیع غذا بین سیل زدگان روستاهای استان مازندران توسط گروه های جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه های اصفهان ?دانشجویان در ایام عید مشغول خدمت رسانی هستند... ✅گروه های جهادی…