09 آبان, 1399

قرارگاه کرونای بسیج دانشجویی استان اصفهان طی بیانیه ای ضمن اطمینان­ بخشی به شهروندان در کافی بودن کالاهای بهداشتی پیشگیری از کرونا در داروخانه های استان نسبت به بی عدالتی در توزیع، عدم کنترل قیمت ها و خطر محصولات غیر استاندارد هشدار داد