30 فروردين, 1398

خاطرات فرهنگی

حال و هوای نمایشگاه دست آوردهای بسیج دانشجویی چند روز قبل از شروع به مناسبت هفته بسیج، نمایشگاه دست آوردهای بسیج دانشجویی در بخش های علمی ،فرهنگی، سیاسی، سایبری برگزار…