31 ارديبهشت, 1398

حال و هوای نمایشگاه دست آوردهای بسیج دانشجویی چند روز قبل از شروع

به مناسبت هفته بسیج، نمایشگاه دست آوردهای بسیج دانشجویی در بخش های علمی ،فرهنگی، سیاسی، سایبری برگزار می گردد.